Градоначалникот на Сопиште, Стефче Трповски ги почнал или ги завршил повеќето приоритетни проекти што ги ветил пред изборите во 2013 година, но, сепак, доцни со водоводот од Патишка Река до Сончев град и нема никаква информација колку нови резервоари за вода направил - две ветувања што тој ги посочува како „негови дефинитивни приоритети“.

Околу дел од проектите побаравме објаснување од Општината, особено поради фактот  што нивната веб-страница не функционира подолго време, меѓутоа не добивме одговор.

Општина Сопиште, во мандатот на градоначалникот Трпковски предвидела дека ќе потроши 7 милиони евра за капитални инвестиции, а потрошила 1,7 или тоа се отприлика 25 проценти реализација. По жител тоа, пак, се 307 евра потрошени за капитални објекти.

Водовод. Во предизборната програма на градоначалникот на Сопиште, Стефче Трпковски ветено е дека во две фази до 2016 година, Општината ќе го изгради водоводот од Патишка Река до населбата Сончев град, меѓутоа според расположливите информации проектот почнал со задоцнување токму летото 2016 и ќе трае 18 месеци, што значи дека би требало да заврши до декември 2017 година.

Водоводот го изведува скопската градежна компанија „Бауер БГ“, откако беше избрана на тендер, а според официјалните информации цевководот ќе чини околу 2,2 милиони евра.

Партискиот лидер на Трпковски, Никола Груевски, во август годинава беше во Сопиште и таму информираше дека половина од овој водовод е веќе направен и ќе биде готов до Нова година.

Резервоари. Градоначалникот Трпковски, во интервју дадено на почетокот од неговиот мандат, вели дека водоводот од Патишка Река до Сончев град и новите резервоари за вода „дефинитивно се мои приоритети“ и додава дека новите резервоари ќе бидат обезбедени до крајот на 2016 година.

Меѓутоа, денес нема информации колку резервоари се направени или, пак, колку се во изградба.

Возила и машини. Приоритет за градоначалникот Трпковски беше и набавката на возила и машини со кои ќе се собира и депонира сметот, возило за зимско одржува и возила за одржување на уличното осветлување и според информациите објавени на службениот фејсбук-профил на Трпковски, овој проект е реализиран (линк 1 линк 2 линк 3).

Канализации. Ова е најопштото ветување на градоначалникот на Сопиште, односно тој пред изборите се обврзал дека ќе направи проекти за фекална и атмосферска вода.  

Локален пат Долно Соње - Чифлик - Св. Петка. Дел од приоритетните ветувања на Трпковски е и проектот за изработка на овој локален пат до 2014 година, а судејќи според информациите на неговиот службен фејсбук-профил ова ветување е реализирано, бидејќи не само проект, туку направен е и самиот пат.

Локален пат од точката Р104 - Дражилово - Патишка река. И овој локален пат, градоначалникот Стефче Трпковски го издвоил како еден од побитните проекти во неговиот мандат, кој треба да биде готов во 2014 година, меѓутоа нема конкретни информации што се случува со неговата реализација.

На службениот фејсбук-профил на Трпковски има информација дека се асфалтирал пат од 700 метри до Патишка Река, меѓутоа никаде не е објаснето дали станува збор за истиот локален пат.

Реконструкција на улици. Иако без одреден рок, Трпковски вети дека во Општината континуирано ќе реконструира улици и судејќи според неговиот службен фејсбук-профил, тој и тоа го прави, иако не може да се дојде до точниот податок дали и колку улици се реконструирани во сите 13 населени места што ги спомнува во ова ветување.

ВМРО-ДПМНЕ, во едно од своите соопштенија од август 2016 година, кажува дека Општината инвестирала во 20 километри патна мрежа.

Локален пат Добри Дол P-104. Реконструкцијата на локалниот пат Добри Дол - Р-104 е исто така дел од приоритетите на Трпковски и според отчетот на неговата партија ВМРО-ДПМНЕ од 2016 година, ова ветување кое е реализирано, чинело нешто повеќе од 60.000 евра, а парите ги обезбедила владата преку заем од ЕБОР-банката.

Повеќенаменско игралиште Сопиште. Ќе се изгради едно повеќенаменско спортско игралиште во с. Сопиште до ноември 2015 година, вети градоначалникот Стефче Трпковски пред изборите и ова ветување е исполнето, иако со задоцнување од околу половина година.

Како што самиот најави во програмата, ова игралиште е изработено во соработка со Агенцијата за млади и спорт.

Повеќенаменско игралиште Чифлик. Уште едно повеќенаменско спортско игралиште, овојпат во селото Чифлик, е дел од приоритетните ветувања на градоначалникот Трпковски и тоа, според неговата изјава од септември 2015, е направено во зададениот рок.

Вкупен буџет на општината (2013—2016)

Планиран буџет

14.240.569

Реализиран буџет

6.875.140

Буџет за капитални инвестиции (2013—2016)

Планиран буџет

7.059.919

Реализиран буџет

1.738.400

Задолженост на општината

1.445.952

Реализирани капитални инвестиции по жител

307

Други општини