Градоначалникот на Општина Петровец, Борче Митевски, кој беше избран како кандидат на ВМРО ДПМНЕ, го завршува вториот мандат. Оваа општина не одговори на поставените прашања на БИРН за степенот на реализација на ветените приоритети. Отчетот на градоначалникот за мандатот 2013-2017 стана јавно достапен на почетокот на септември 2017 година, но тој е непотребно обемен, наместо по дејности - поделен по години и изобилува со ветувања, информации за посети на политичари и патрони празници на училишта, наместо со завршени проекти. Според начинот на организација и временската лоцираност на текстовите во него, евидентно е дека се работи за информациите копирани од официјалната страница на Општината или од соопштенија за медиуми, а не за посветен продукт, кој има за цел да ги информира граѓаните за тоа што од ветеното е сторено.

Страницата на општината е релативно информативна, а содржи и информации за дел од реализираното. Општината нема фејсбук-страница, а градоначалникот последната информација на неговата официјална фејсбук-страница  ја објавил во 2014 година.

Во отсуство на одговори од градоначалникот, ова се приоритетите и степенот на нивната реализација, според достапните информации:

Изградба на комплетна инфраструктура во индустриската зона Ќојлија – Ова ветување е исполнето. Парцелите се продадоа брзо и во 2015 година се почна со проширување на зоната, која треба да биде распослана на 220 хектари. Градоначалникот во 2017 година го повтори ветувањето за нејзино проширување.

Изградба на втора фаза од фекалната канализација во населените места Петровец, Ржаничино, Ќојлија и Огњанци – во недостиг од официјални информации од Општината, тешко е да се оцени точно кој проект до каде е реализиран, поради што не можат да се вбројат во целост реализираните. Во отчетот, за овие проекти се наоѓаат само информации за почеток или за тек на нивна реализација, но нема податоци дали се завршени.  

Нејасно е и што сè се планира во рамки на овие проекти, како ни до кога треба да бидат завршени. На пример, за Ржаничино во истата програма на градоначалникот од 2013 година се ветува проектна документација за првата фаза, а како приоритет се зборува за втора фаза.

Проектната документација за Огњанци, во јануари 2017 година е во подготовка и се очекува почнување на работите. Нема информации до каде е проектот. Во мал отчет за претходно сработеното во 2016 година, објавен на почетокот на 2017 година, градоначалникот го споменува Петровец како проект што треба да се реализира во 2017 година и ветува довршување на проектот во Ржаничино.

Изградба на канализациона мрежа во Горно Коњари – Овој приоритет беше ветено дека ќе се реализира до 2016 година, но сè уште не е завршен. Во август 2017 година, при посетата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, се вели дека работите се во „завршна фаза“.

Изградба на нова училишна зграда на ОУ „Кочо Рацин“ во Петровец – Во 2013 година се најавува камен-темелник и се потврдува дека е одобрен кредит од Светска банка во висина од 1,2 милиони денари за оваа намена. Ветениот рок во програмата е до 2014 година, а училиштето е пуштено во употреба во 2015 година.

Изградба  на водоводна мрежа во Средно Коњари – Проектот е реализиран две години пред предвидениот рок.

Асфалтирање на локалниот пат Петровец-Огњанци – Ова ветување планирано за 2013 година е реализирано во 2014 година, кога е асфалтиран и делот што поминува низ селото.

Вкупен буџет на општината (2013—2016)

Планиран буџет

14.207.194

Реализиран буџет

11.104.790

Буџет за капитални инвестиции (2013—2016)

Планиран буџет

7.132.266

Реализиран буџет

5.075.700

Задолженост на општината

214.777

Реализирани капитални инвестиции по жител

564

Други општини