Скопската Општина Карпош, во последните четири години планирала да инвестира дури 70,6 милиони евра во изградба на капитални објекти, меѓутоа завршните сметки покажуваат дека се оствариле само 18,1 проценти од планот, односно инвестирани се само 12,8 милиони евра. Од сите потрошени пари, 22,1 проценти биле наменети за капитални инвестиции, или по 210,7 евра по жител.

По одделни проекти, во предизборната програма на градоначалникот Стевчо Јакимовски, наведени се по 20 најприоритетни проекти за сите 4 реони во Карпош.

БИРН селектираше неколку од најприоритетните и проверката на реализацијата по четиригодишниот мандат покажа дека поголемиот дел од проектите воопшто не се почнати, дел се целосно реализирани и дел се во тек.

Гасификација. „Карпош ќе биде меѓу првите гасифицирани населби во општината поради близината на мерно-регулационата станица“, пишува во предизборната програма на градоначалникот Јакимовски.

Четири години подоцна, овој проект не почнал да се реализира.

Од Општината велат дека уште пред 2012 година влегле во овој амбициозен изведбен проект со изготвена физибилити студија.

„Тогашниот совет избра и јавно претпријатие, кое ќе ја реализира оваа идеја со уште еден странски партнер. Меѓутоа, тогашното Министерство за економија, кое објави тендер за сите десет општини од Скопје, на тој начин ги стави под своја надлежност. Логично, веднаш потоа тендерот пропадна, а општините Карпош и Чаир беа спречени да го реализираат овој капитален проект“, ни одговорија од Општината.

Изградба на затворен базен. Овој проект, кој опфаќа изградба на затворен базен, но и бунари за наводнување, поставување хидрантска мрежа и хортикултурно уредување на дворот, заштитна ограда во ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“, досега не е реализиран. Меѓутоа, од Општината информираа дека тендерската постапка е завршена, избран е изведувач на градежните работи и реализацијата е во тек.

Целосна реконструкција на детска градинка „Распеана младост“. Од Општината информираат дека е променет покривот, извршена е внатрешна реконструкција, а останува да се довршат други интервенции во рамки на проектот, кој опфаќа целосна реконструкцијa на детската градинка „Распеана младост“.

Реконструкција на сите детски игралишта. Според информациите од Општината, реконструирани биле сите 69 детски игралишта, но сѐ уште се работело на ситни корекции поради зачестеното вандализирање на реквизитите. Од партијата СДСМ, пак, велат дека целосно се реконструирани помал дел од детските игралишта.

Реконструкција на фасадите и покривите на зградите во Карпош 2. Овој проект е во тек и од Општината велат дека се реконструирани најголемиот дел од фасадите, а останатите се во тек. Од СДСМ, пак, тврдат дека реконструкцијата е бавна и нецелосна.

Изградба на културен центар во ООУ „Вера Циривири-Трена“. Од Општината посочија дека од пред некоја година функционира „Креативниот центар Карпош“ со креативна работилница во ова училиште, додека, пак, од СДСМ ни објаснија дека изградба на културен центар, како што било најавено, сѐ уште нема.

Изградба на плоштад во Универзитетскиот кампус. Изградба на плоштад во универзитетскиот кампус со современа урбана опрема и хортикултурно уредување, е завршен проект, информираат од Општината, додавајќи дека локалните власти немаат надлежност да градат внатре во просторот на високообразовните институции. „Ако се мисли на плоштадот со урбана опрема и хортикултурно уредување спроти студентскиот кампус „Гоце Делчев“, тој е направен и функционира пред половина година“, одговорија од Општината.

Од СДСМ и за овој проект истакнаа дека не е реализиран, како што било предвидено во програмата.

Изградба на спортски центар и центар за боречки спортови во ООУ „Лазо Трповски“. „Изготвена е проектна документација и реализацијата на спортската сала е во тек“, одговорија од Општината, додека, пак, од СДСМ посочија дека овој проект е меѓу тие што не се остварени од градоначалникот Јакимовски во овој мандат.

Ветувањето за изградба на центар за боречки спортови - за бокс, кик-бокс, борење и џудо, современа вежбалница, сауна и затворен базен, не е реализирано.

Реконструкција на платото Лептокарија. Од Општината велат дека најголемиот дел од платото во населбата Лептокарија е реконструиран, а останати се финесите, кои се во тек на изработка. За ова од СДСМ одговорија дека се направени „мали козметички промени“.

Реконструкција на стари и дотраени покриви и замена на азбестните во Карпош 3. Значителен број азбестни покриви на индивидуалните и колективните станбени објекти се заменети со висококвалитетен ребрест лим, нѐ информираа од Општината.

„Поради самата процедура, во план е до 2020 година да бидат заменети сите азбестни покриви на куќите и зградите на територијата на Општина Карпош. И во моментов, локалната самоуправа субвенционира пластифициран лим за своите сограѓани. Граѓаните и куќните совети доставуваат барања до нашата правна служба, па откако ќе се заклучи дека целата процедура е во ред, Општината од сопствени средства го финансира лимот“, пишува во објаснувањето од Општината.

Реконструкција на детската градинка „Орце Николов“. Според информациите од Општината, детската градинка „Орце Николов“ е реконструирана неодамна, променет е покривот, ПВЦ прозорци, молеро-фарбарски работи, санитарни јазли, а во постапка е поставување нова енергетски ефикасна фасада.

Изградба на спортски центар во ООУ „Петар Поп Арсов“. Овој проект предвидуваше изградба на спортски центар во ООУ „Петар Поп Арсов“ со отворен и затворен базен, игралишта за фудбал на песок и одбојка на песок, но тој не е реализиран.

Изградба на мал плоштад со фонтана на бул. Партизански одреди. Мал плоштад со фонтана и современа урбана опрема беше предвидено да се изгради пред кулите на булеварот Партизански одреди. Од Општината велат дека има распишано тендер, се чека комплетирање на документацијата и ова ветување биде реализирано. Од СДСМ, пак, посочија дека имало обид за изградба на овој плоштад, меѓутоа граѓаните не дозволиле.

Од Општината информираа дека „повеќе проекти ќе беа реализирани, (дури и надвор од набројаниве и тие што не сме ги ветиле, а биле во тек на постапка при реализација), но поради политичката ситуација во државава, локалната самоуправа од Карпош не можеше да оствари непречен прилив на средства за работа. Сето тоа, поради долгиот процес на формирање влада, потоа забрана за распишување тендерска постапка, ги ставија градежните активности на општините во мирување“, објаснија од Општина Карпош.

Вкупен буџет на општината (2013—2016)

Планиран буџет

138.681.285

Реализиран буџет

57.804.611

Буџет за капитални инвестиции (2013—2016)

Планиран буџет

70.618.439

Реализиран буџет

12.770.750

Задолженост на општината

7.736.245

Реализирани капитални инвестиции по жител

211

Други општини