Градоначалникот Енвер Пајазити, во изборната програма за локалните избори од 2013 година, на своите сограѓани им ветил реализација на пет приоритетни проекти од сферата на образованието и инфраструктурата. На листата се изградба на две основни училишта, една фекална канализација, асфалтирање на еден локален пат и уредување на едно речно корито.

И од оваа Општина не одговорија на прашањата на БИРН во врска со реализацијата на ветените приоритетни проекти. Одговори пратија дури откако базата е објавена.

Според податоците од планираните и реализираните буџети на Општина Брвеница во периодот од 2013 до 2016 година, оваа локална самоуправа планирала 2,2 милиони евра за изградба на капитални објекти, а реализирала само 900 илјади, односно само 11 проценти.  

Пајазити досега целосно не реализирал ниту еден проект, но од достапните информации се гледа дека сите проекти почнале да се остваруваат, некои се во завршна фаза, додека други се на самиот почеток на реализација.

Изградба на училиштето во Нов Челопек. Главен приоритет во вториот мандат на градоначалник Пајазити е завршување на изградбата на основното училиште во селото Нов Челопек. Проектот требало да се реализира до 2014 година, а за изградбата на училиштето требало да се вложат 23 милиони денари.

Пајазити не успеал во предвиден рок да ја заврши изградбата на училиштето. Камен-темелникот е поставен во јули 2011 година, а градежните работи се завршени кон средината на 2017 година. Од општината тврдат дека годинава учениците на Брвеница наставата ја следат во новиот училишен објект.

Изградба на канализација во Челопек. Завршување на проектот за фекална канализација во двете населени места Нов и Стар Челопек, е вториот приоритет на Пајазити. Овој проект требало да се реализира до 2014 година, а за неговата изградба се предвидени 40 милиони денари.

Досега нема информација дека канализација е изградена. Кон крајот на 2016 година, на веб-страницата на Општината е објавена информација, во која се тврди дека почнале градежните работи за изградба на главниот колектор за прочистување на отпадните води за селото Нов Челопек од месноста Липјан до влезот на селото. Средства за тоа се обезбедени од Министерството за екологија, а договорот е потпишан во јули годинава, додека реализацијата на тој зафат требало да заврши за три месеци.

Од општината тврдат дека проектот за канализацијата е реализиран 80 посто и најголем дел од домаѓинствата се приклучени на новата канализација. 

Изградба на ново училиште во с. Гургурница. Трет важен приоритетен проект за Пајазити е изградбата на нов училиштен објект во селото Гургурница, кој требало да почне да се гради во 2013 и да заврши за две години. За тој проект биле предвидени над 15 милиони денари.  Училиштето не е изградено.

Од општината велат дека целосната изградба на училиштето ќе заврши кон средината на идната година, а за неговата изградба ќе се вложат над 400 илјади евра, средства од Светската банка и на општината. гаранција за тоа е потпишаниот договор со компанијата АК Инвест, која дотогаш има обврска да го изгради училиштето по принципот „клуч на рака“.

Изградба на локален пат до с. Милетино. Изградба и реконструкција на локален пат од бензинската пумпа „Алфа Оил“ до селото Милетино требало да заврши до почетокот на 2014 година, но патот е изграден со три години задоцнување.  Од општината велат дека проектот е изграден во три фази. Во првата е асфалтиран патот меѓу Челопек и Нов Челопек заедно со фекалната канализација и тротоарите, втората од Челопек до реката Вардар и во последната фаза асфалтиран е Патот од Челопек до Милетино.

Уредување на речното корито во с. Милетино. Уредувањето на речното корито во селото Милетино е уште еден од приоритетите на градоначалникот Пајазити, во кој требало да се вложат 13 милиони денари. Информација за започнување на градежните работи за уредување на коритото е објавена во 2013 година, кога било предвидено овој проект да биде завршен. Од општината тврдат дека проектот е реализиран во 2015 година. 

Вкупен буџет на општината (2013—2016)

Планиран буџет

10.369.587

Реализиран буџет

7.639.730

Буџет за капитални инвестиции (2013—2016)

Планиран буџет

2.231.279

Реализиран буџет

905.416

Задолженост на општината

1.080.098

Реализирани капитални инвестиции по жител

55

Други општини